MAGMA MATER 1 - Primul Fundament (Romanian + Portuguese)

€65
0 ratings

role para baixo para português

Dragi femei iubite, 

​Sunt mulți, mulți ani de călătorie foarte profundă cu Feminul și Feminitatea.
Cu Mama Divină, cu Madonna Neagră, cu pântecul adânc al Pământului.
Mulți ani de rugăciune, devotament, predare, mulți, mulți ani de a simți totul, de dezgolire și dizolvare de straturi și straturi de măști, fugi, minciuni, frici... (și nu, călătoria nu s-a încheiat!).

Mulți ani de când noi două – Laura Maria Yara și Monisha Leite – facem această scufundare înăuntru și în jos, în noi însene și în adâncimile Pământului, chemând constant înapoi Acasă, în Corp, Cântecul unic al propriilor noastre Suflete.

Am fost foarte îndepărtați de corpurile noastre, trăind practic o viață „gândită”, în cap – foarte puțin simțită sau experimentată prin potențialul vast al simțurilor noastre, al percepțiilor noastre, al corpului ca întreg...

Am descoperit în această scufundare că, atunci când relaxarea, simțirea și predarea ne sunt mai reale, mai întrupate și cu adevărat experimentate în corp … am descoperit că există în noi o Dimensiune de Ființare pe care am numit-o Femeia Nectar.

Și că ea se naște din Femininul Profund - această dimensiune care nu poate fi exprimată în cuvinte sau pătrunsă de mintea rațională.

O dimensiune care nu „pleacă” nicăieri, ci pur și simplu „stă”, pur și simplu ESTE.

Ea se revelează doar când dăm la o parte controlul, frica și încordarea... când mintea rațională tace și se predă, și când ne lăsăm pătrunse de Viață, de jos în sus.

Se revelează în plăcere, în Iubire autentică, în Inimă pură și larg deschisă, în Uter cald, bun, relaxat, în Bucurie, în profundă Iubire și Acceptare de Sine, se naște în
Femeia Matură – cea căreia nu mai îi este teamă să Fie Ea Însăși.
Cea care unește în sine inocența, puritatea și pasiunea pentru Viață.
Cea care se lasă iubită și iubește.
Cea care se află în Uniune Sacră în ea însăși: are curajul să-și exprime (Yang) cea mai profundă dorință de unire cu Viața, cu Existența, cu Întregul (Yin) – în profund devotament și predare.
Cea care a vizitat cele mai întunecate încăperi din interiorul ei - toate acele locuri în care i s-a strâns Sufletul de atâta neiubire, în care a stat și a ascultat și a plâns, până a alchimizat durerea profundă de a se simți separată de Iubirea cea Mare.

Este Femeia care îmbrățișează toate aspectele Ființei ei – inclusiv pe cele mai rușinoase și „imperfecte”.
Este Femeia care a învățat că drumul creșterii ei nu este logic sau liniar, ci are loc în curbe și spirale, organic, ca ramurile unui copac.
ORGANIC - adică FĂCUT DIN TOT CE SE NAȘTE DIN MAMA PĂMÂNT.

De la acest nivel de Ființare s-a născut în noi MAGMA MATER.

MAGMA – Focul viu, lichid, transformator și dătător de viață: energia vitală_creativă_senzuală care pulsează din adâncurile Pântecelui Pământului

MATER – Mama cea Mare: brațe calde, sâni din care laptele nu seaca, confort, hrană.

MAGMA MATER – Marea Mamă Magmă, Pântecul Creativ: dimensiunea profundă a biologiei iubitoare a Pământului care poartă în ADN-ul său entuziasmul, puritatea, inocența și bucuria Erosului.

​Magma Mater – Școală de mistere feminine.


Ne dorim să împărtășim prin Magma Mater acest proces de transformare și alchimie. De trezire. De Re-ocupare a propriului corp cu Esența Distilată a Propriului Suflet.

Suntem Laura Maria Yara și Monisha Leite,
iar Magma Mater este
călătoria noastră de revenire la Dimensiunea Femininului Profund.
Cea din care se nasc Esența, Dulceața, Devoțiunea. Magia. Puterea. Iubirea.
Cea din care se reîntoarce în corp
Femeia Nectar. În profundă reverență și comuniune cu Dimensiunea Sacrului Masculin – acea parte din noi care ne protejează, care merge înainte deschizând Calea și este forța motrice care direcționeaza Chemarea Sufletului, Chemarea Inimii.

Magma Mater este o călătorie și o scufundare.
Un ritual și o rugăciune.
O practică constantă și, de asemenea, determinare.
Este predare, acceptare, topire în brațele Marii Iubiri, din nou și din nou.

MAGMA MATER este
Cântecul Sufletelor noastre de Chemare și Invocare
a Femeii Nectar.
Cea care Suntem.

Inițiem activitatea Școlii de Mistere MAGMA MATER cu Dulceața Sălbatică a Femininului Profund - 3 întâlniri online, în care vom vorbi despre cele 3 fundamente care ancorează Trezirea Femeii Nectar.

✨ Primul Fundament – Ești aci
Dimensiunea Femininului Profund – Ce este? Simțire. Receptivitate. Predare.

✨ Al Doilea Fundament
Reconectarea cu Mama Divină și cu Sursa întregii existențe

✨ Al Treilea Fundament
Mama Pământ – Revenirea la rădăcini, la corp, la Viață Vie, la organic și autentic.

Fiecare dintre cele 3 ateliere conține părți teoretice și părți practice, teme pentru acasă, meditații ghidate și lucru cu corpul.
Costul fiecărei întâlniri compusă din 2 înregistrări de peste 4h fiecare, este de 65 de euro.

​Despre Monisha Leite

Monisha Leite este o Alchimistă Incântătoare a sufletului uman, a cărei lucrare este o broderie delicată și profundă care rețese firele între corp, suflet și natură, cu frumusețe, artă, magie și plăcere - pentru a reîncânta lumea, reîncânta Viața, pentru a reface ceea ce a fost odată rupt.
Artistă plastică formată la Universitatea din São Paulo, Brazilia, a explorat câmpurile trupului și sufletului.
A absolvit Womb Awakening la The Fountain of Life Mystery School, Biomancy la Biomancy University și studiază Ancestral Feminine Magic la Feminine Magic School cu Seren și Azra Bertrand. Este specializată în Neo-Rebalance, Neo-Tantra și Sexualitate Conștientă.

Acompaniază femeile în călătoria lor înapoi către corp prin sesiuni de Trezire a Uterului, sesiuni de Neo-Tantra și Sexualitate Conștientă, și prin ateliere și experiențe care combină frumusețea, poezia, plăcerea, corporalitatea și magia.

În studioul său, creează imagini de delicatețe și putere, în slujba Vieții.

Monisha este braziliancă, locuiește în Bahia cu partenerul ei Pedro, într-o casă pe marginea lacului, înconjurată de pădure, păsări și la cincisprezece minute de Ocean.

​Despre Laura Maria Yara

​Laura Maria Yara este Moașă a transformării și Femeie Medicina, formată în Womb Awakening la The Fountain of Life Mystery School, în Biomancy la Biomancy University și studiază Ancestral Feminine Magic la Feminine Magic School cu Seren și Azra Bertrand.
Este profesoară de Citire a Aurei și urmează învățăturile Bunicilor din Anzi - păstrătoare ale Înțelepciunii Pământului.
Lucrează ca Terapeut holistic din 2011, prin citirea aurei, vindecarea copilului interior, trezirea pântecului, menstruație conștientă și conectare profundă cu misterele feminine, cu plante de putere și cu misterul celor 5 elemente.

Acompaniază procese profunde de transformare și reconectare cu Esența Sufletului.

Laura este româncă, este căsătorită cu Martin, are doi copii și locuiește pe malul Oceanului în Bahia, Brazilia din 2009.PORTUGUESE

Queridas mulheres amadas,

​São muitos, muitos anos de jornada muito profunda com o Feminino e a Feminilidade.
Com a Mãe Divina, com a Madona Negra, com o ventre profundo da Terra.

​Muitos anos de oração, devoção, de entrega, muitos e muitos anos de sentir tudo, de despojamento e dissolução de camadas e mais camadas de máscaras, fugas, mentiras, medos... (e não, a jornada não acabou!).

​Muitos anos desde que nos duas – Laura Maria Yara e Monisha Leite - temos mergulhado para dentro e “para baixo”, em nós mesmas e nas profundezas da Terra, constantemente chamando a Canção Única de nossas Almas de volta ao Lar, de volta ao Corpo.

​Temos andado muito distantes de nossos corpos, vivendo basicamente uma vida “pensada”, vivida na cabeça – muito pouco sentida ou experimentada através da vasta potencialidade de nossos sentidos, de nossas percepções, do corpo como um todo...

​Descobrimos nesta imersão que quando o nosso relaxamento, o nosso sentir e a entrega são reais, mais corporificadas, ou seja, realmente “experimentadas” no corpo - descobrimos que existe em nós uma Dimensão do Ser que chamamos de Mulher Néctar.

​E que ela nasce do Feminino Profundo - esta dimensão que não pode ser expressa em palavras ou penetrada pela mente racional.

​Uma dimensão que não “vai” a lugar nenhum, mas simplesmente “fica”, simplesmente É.

​E que só se revela quando deixamos de lado o controle, o medo e a tensão... quando a mente racional se cala e se entrega, e quando nos deixamos ser tocadas pela Vida - de baixo para cima.

​Ela se revela no prazer, no amor genuíno, num coração puro e aberto, num ventre quente, gentil, relaxado, na alegria, na autoaceitação e no amor profundo por si mesmo e, nasce na Mulher Madura - aquela que não tem mais medo de ser ela mesma.

​Aquela que une dentro de si inocência, pureza e paixão pela Vida.
Aquela que se deixa ser amada e ama.
Aquela que está em união sagrada dentro de si: que tem a coragem de expressar (Yang) o seu mais profundo desejo de união com a Vida, com a Existência, com o Todo (Yin) – em profunda devoção e entrega.

​Aquela que visitou os lugares mais sombrios dentro de si, nos quais por motivos diversos não recebeu amor, experimentou a contração da Alma e chorou sozinha, alquimizando a dor de se sentir separada do Amor Maior.

​Aquela que abraça todos os aspectos de seu Ser – incluindo os mais vergonhosos e “imperfeitos” pois aprendeu que seu crescimento não é lógico ou linear, mas se dá em curvas, orgânico, feito os galhos de uma árvore.

​ORGÂNCIO, FEITO TUDO O QUE NASCE DA TERRA.

​Deste nível do Ser nasceu em nós MAGMA MATER.

MAGMA – O fogo vivo, líquido, transformador e vivificante: a energia vital_criativa_sensual que pulsa das profundezas do Ventre da Terra


MATER – A Grande Mãe Matriz: colo, aconchego, nutrição.

MAGMA MATER – Grande Mãe Magma, o Ventre Criador: a dimensão profunda da biologia amorosa da Terra que carrega em seu DNA, entusiasmo, pureza, inocência e a alegria de Eros.

​Magma Mater – Escola de Mistérios Femininos.


​Queremos compartilhar, através da Magma Mater esse processo de transformação e alquimia. De despertar. De reapropriação e reocupação do próprio corpo com a Essência Destilada da Alma.

​Somos Laura Maria Yara e Monisha Leite,
e Magma Mater é a nossa jornada de volta à Dimensão do Feminino Profundo.
Aquela de onde nascem a Essência, a Doçura, a Devoção. 
A Mágica, o Poder, o Amor.
Aquela de onde a Mulher Néctar retorna ao seu corpo em profunda reverência e comunhão com a Dimensão do Masculino Sagrado – aquela parte em nós que nos protege, que vai na frente abrindo os caminhos e é a força motriz de direcionamento e expressão da Alma, do Coração.​Magma Mater é uma jornada e um mergulho. 
Um ritual e uma oração. 
Uma prática constante e também, determinação.
É entrega, aceitação, fusão nos braços do Grande Amor, repetidas vezes.

​MAGMA MATER é
A Canção de Nossas Almas Chamando e Invocando
a Mulher Néctar.
Aquela que somos.

​Iniciamos a atividade da Escola de Mistérios MAGMA MATER com a Doçura Selvagem do Feminino Profundo - 3 encontros online, nos quais contaremos sobre os 3 fundamentos que ancoram o Despertar da Mulher Néctar.

​✨ Primeiro Fundamento – Você está aqui
A Dimensão do Feminino Profundo – O que é? Sentir. Receber. Se entregar.

​✨ Segundo Fundamento –
A reconexao com a Mãe Divina e a Fonte de Toda Existência.

​✨ 2Terceiro Fundamento –
Mãe Terra – Regresso às raízes, ao corpo, à Vida Viva, ao orgânico e autêntico.

​Todas as reuniões serão realizadas em romeno e português.

Duração mínima de 4 horas.

​Cada uma das 3 oficinas conterá partes teóricas e práticas, deveres de casa, meditações guiadas e trabalho com o corpo.

​O custo de cada reunião é de 65 euros.

​Todas as reuniões serão gravadas.

​Sobre Monisha Leite

​Monisha Leite é uma Alquimista Encantadora da alma humana cujo trabalho é um bordado delicado e profundo que retece as memórias entre o corpo, a alma e a natureza, com os fios da beleza, da arte, da magia e do prazer para reencantar o mundo, reencantar a Vida, restaurar o que um dia foi partido.

​Artista Plástica pela Universidade de São Paulo, Brasil, explorou os campos do corpo e da alma. Formou-se no Despertar do Útero pela The Fountain of Life Mystery School, em Biomancia, pela Biomancy University e estuda Magia Ancestral Feminina na Feminine Magic School com Seren e Azra Bertrand. Fez formações em Neo-Rebalance, em Neo-Tantra e Sexualidade Consciente.

​Tem acompanhado mulheres em suas jornadas de volta ao corpo através de atendimentos do Despertar do Útero, sessões de Neo-Tantra e Sexualidade Consciente e workshops e vivências que unem beleza, poesia, prazer, corporalidade e mágica.

​Em seu atelier, cria imagens de delicadeza e força a serviço da Vida.

​Monisha é brasileira, vive na Bahia com seu companheiro Pedro, em uma casa à beira da lagoa, cercada pela mata, pássaros e a quinze minutos do mar.

​Sobre Laura Maria Yara

​Laura Maria Yara é Parteira da transformação e Mulher Medicina, formada no Despertar do Útero pela The Fountain of Life Mystery School, em Biomancia, pela Biomancy University e estuda Magia Ancestral Feminina na Feminine Magic School com Seren e Azra Bertrand. 
Está formada em Leitura de Aura, sendo professora de Leitura de Aura também, e em Memória Ancestral da Tribo da Lua no Brasil. Atua como Terapeuta Holística desde 2011, através da leitura da aura, cura da criança interior, despertar do útero, menstruação consciente e conexão profunda com os mistérios femininos, com as plantas de poder e com o mistério dos 5 elementos.

​Acompanha processos profundos de transformação e reconexão com a Essência da Alma.

​Laura é romena, está casada com Martin, tem dois filhos e mora na Bahia, Brasil desde 2009.

I want this!

There are no refunds.

As you purchase, you get access to download 2 videos. Your purchase is non-refundable.

Last updated Jun 9, 2024

Lifetime access

2 Videos
8h duration
Private Community Space
lifetime access
Copy product URL
€65

MAGMA MATER 1 - Primul Fundament (Romanian + Portuguese)

0 ratings
I want this!